lördag 7 januari 2017

212. Medfaren (11/365)


Nu är tramporgeln medfaren, men…

I minnet hörer jag spelmännens stämma,
och skogens nynnande, drömmande sus.
och glammet och skratten i högsommarnatten,
bland pojkar och flickor det vänslas och språkas,
och älskande par här så kärligen råkas.
Ja, det var i ungdomens lyckliga da'r.

Ur ”Den gamla dansbanan av Annette Berggren-Hessel 1948”

1 kommentar: